Tapio Juntunen

Tapio Juntunen

tapioTeologia alkoi kiinnostaa minua aikuisiän kynnyksellä alettuani pohtia hengelliseen elämään liittyviä kysymyksiä. Aloitin teologian opinnot Helsingin yliopistossa, mutta tieni johti lopulta ortodoksiseen kirkkoon. Itä-Suomen yliopistossa on Helsinkiin verrattuna ylivertaiset mahdollisuudet opiskella nimenomaan ortodoksista teologiaa. Seminaarilla saa lisäksi tuntuman kirkon päivittäisiin jumalanpalveluksiin, joten siirtyminen Joensuuhun oli itsestäänselvä vaihtoehto.

Opiskelu Itä-Suomen yliopistossa on Helsingin yliopistoon verrattuna itsenäisempää ja vapaampaa. Kurssien suoritustavasta voi sopia usein itsenäisesti vastaavan professorin tai lehtorin kanssa. Joustavat opiskelujärjestelyt mahdollistavat opintojen suorittamisen varsin vapaaseen tahtiin.

Ortodoksisen teologian opiskelu on yhteisöllistä kuten kirkon elämä muutenkin. Seminaariyhteisö ja seminaarin jumalanpalveluselämä luovat hyvät puitteet teologian opiskelulle. Suosittelen seminaarilla asumista kaikille, joiden elämäntilanteeseen se sopii. Se helpottaa huomattavasti kirkon jumalanpalveluselämään juurtumista. Samalla tutustuu luontevasti erilaisiin ihmisiin ja oppii arvostamaan heitä vahvuuksineen ja heikkouksineen.

Omasta lähtötasosta ei kannata olla huolissaan. Itsekin aloitin opinnot hyvin heikoilla liturgisilla tiedoilla. Opintojen kuluessa palvelukset ja kirkolliset tavat tulevat kyllä luonnostaan tutuiksi.

Lisää kokemuksia


2015-12-08T05:55:36+02:00