B. Opetusala

Ortodoksisen teologian opetusalan suuntautumisvaihtoehdossa suoritettu maisterin tutkinto koostuu monipuolisista teologisista opinnoista sekä opetustehtäviin valmentavista pedagogisista opinnoista.

Opetusalan suuntautumisvaihtoehdossa suoritettavat opettajan pedagogiset opinnot antavat kelpoisuuden toimia aineenopettajana kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa. Ensimmäisenä opetettavana aineena on ortodoksinen uskonto. Toisen opetettavan aineen opiskelija voi valita vapaasti Itä-Suomen yliopiston laajasta opetettavien aineiden tarjonnasta.

Lidija Cederström-Hänninen

Mikä voisi olla tärkeämpää kuin pohtia lasten kanssa yhdessä elämää, Jumalaa, hyvyyttä ja rakkautta – kouluopetuksen tiedollista puoltakaan unohtamatta. Oman... Lue lisää...

Helena Penttinen

Ortodoksinen teologia kiinnosti minua jo ala-asteiässä ja myös vanhemmillani on kokemusta alalta. Hain opiskelemaan, koska halusin syventää teologista tietämystäni –... Lue lisää...

Hakuohjeet