A. Teologi

Teologin suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään monipuolisesti ortodoksisen kirkon teologiaan niin akateemisen tutkimuksen kuin kirkollisen käytännönkin näkökulmasta.

Teologin suuntautumisvaihtoehdossa suoritettu maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden ortodoksisen kirkon työsuhteisen papin tai diakonin tehtäviin. Lisäksi koulutus avaa muita urapolkuja ortodoksisen teologian asiantuntemusta vaativissa tehtävissä.

Opinnot jakautuvat teologian kandidaatin ja teologian maisterin tutkintoihin. Teologian kandidaatin tutkinnossa tutustutaan teologian eri aloihin ja niiden tieteellisiin lähtökohtiin. Opintoja suoritetaan muun muassa eksegetiikasta, kirkkohistoriasta, systemaattisesta teologiasta ja patristiikasta, käytännöllisestä teologiasta, uskontotieteestä ja kirkkomusiikista. Teologian maisterin tutkinnossa syvennytään yhteen valittuun teologiseen tieteenalaan.

Opintoihin kuuluvissa soveltavissa opinnoissa suoritetaan liturgiset harjoitukset Ortodoksisen seminaarin jumalanpalveluksissa. Lisäksi suoritetaan omaa urapolkua tukevia soveltavia opintoja kirkollisina tai moniammatillisina harjoituksina.

Tuomas Kallonen

Hakeuduin lukion jälkeen opiskelemaan filosofiaa, koska en halunnut valmistaa enkä myydä työkseni mitään turhanpäiväistä. Ajattelin, että filosofina voisin ainakin minimoida... Lue lisää...

Tapio Juntunen

Teologia alkoi kiinnostaa minua aikuisiän kynnyksellä alettuani pohtia hengelliseen elämään liittyviä kysymyksiä. Aloitin teologian opinnot Helsingin yliopistossa, mutta tieni johti... Lue lisää...

Hakuohjeet