Hakuohjeet

Miten haet opiskelemaan?

Kolme hakutapaa

Ortodoksisen teologian opintoihin (kandidaatin ja maisterin opinnot) voi hakeutua kolmella tavalla. Suomalaisen ylioppilastutkinnon tai esimerkiksi eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) suorittaneet voivat hakea ns. todistusvalinnan kautta, jolloin valintaperusteina ovat tietyt tutkintotodistuksen arvosanat (äidinkieli, ortodoksinen uskonto, kolme [muuta] parasta ainetta). Tarkemmat tiedot hakukelpoisuuden antavista tutkinnoista ja todistusvalinnassa painotetuista arvosanoista löytyvät Opintopolku-palvelusta. Hakukohteina ovat kaikki kolme suuntautumisvaihtoehtoa. Jos sinulla on ylioppilastodistus tai sitä vastaava tutkinto, todistuksen arvosanat otetaan automaattisesti huomioon hakuprosessissa.

Toisena vaihtoehtona on etävalintakurssi, jossa hakija suorittaa itsenäisesti määrätyssä ajassa perusopintotasoisia kirjallisia tehtäviä valituista teologian oppiaineista. Kirjallisen osion menestyksen perusteella hakijat kutsutaan myös lyhyeen, etäyhteydellä toteutettavaan haastatteluun. Opetusalalle haettaessa lopullinen valinta perustuu kasvatusalan soveltuvuuskokeen suorittamiseen. Etävalintakurssin kautta haetaan kaikkiin kolmeen suuntautumisvaihtoehtoon. Etävalintakurssilla suoritetut opintopisteet sisältyvät automaattisesti mahdolliseen tulevaan tutkintoon. Olet kelpoinen hakemaan etävalintakurssin kautta, mikäli sinulla on suomalainen ylioppilastutkinto tai sitä vastaava tutkinto (tarkat tiedot hyväksyttävistä tutkinnoista löytyvät alempaa linkeistä suuntautumisvaihtoehtoihin). Haussa otetaan automaattisesti huomioon sekä todistuksen arvosanat että suoritettu etävalintakurssi. Jos siis todistuksesi arvosanat eivät riitä valintaan, voit vielä tulla valituksi etävalintakurssin perusteella.

Kolmas hakumahdollisuus on aiempien opintojen perusteella. Tämä haku on auki vuosittain ja järjestetään korkeakoulujen yhteishaun yhteydessä maalis-huhtikuussa. Aiemmilla opinnoilla tarkoitetaan ortodoksisen teologian opintoja Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa tai muita vastaavia opintoja. Vaadittavan opintomäärän suorittamiseen kuluu (opiskelutahdista riippuen, muun työn ohessa suoritettuna) keskimäärin 7–9 kuukautta. Hakemiseen valmistavaa ohjattua opiskelua on tarjolla vuosittain ns. ortodoksisen teologian väyläryhmässä, johon haetaan korkeakoulujen yhteishakua edeltävänä kesänä avoimen yliopiston kautta. Hakukohteina ovat teologian ja kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdot.

Kirkkomusiikin opintoihin hakevat suorittavat kaikissa hakuväylissä musiikillista lähtötasoa arvioivan musiikkikokeen.

Valinta ortodoksisen teologian opintoihin todistusvalinnan ja etävalintakurssin perusteella järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran keväällä 2025. Haku aiempien opintojen perusteella järjestetään vuosittain. Huom. hakuväylien ohjeet tulevat vielä täsmentymään käynnissä olevan korkeakoulujen valintakoeuudistuksen myötä syksyyn 2024 mennessä.

Kielitaito

Teologian opintojen opiskelu- ja tutkintokieli on suomi. Mikäli sinulla ei ole suomen kielitaidon osoittavaa aiempaa tutkintoa, sinun on ennen hakuajan päättymistä osoitettava kielitaitosi. Tutustu kielitaidon osoittamisen ohjeisiin hyvissä ajoin ennen haun alkamista, sillä esimerkiksi yleisiin kielitutkintoihin (YKI) on ilmoittauduttava kuukausia etukäteen.

Maisterihaku

Mikäli hakijalla on jo muulta alalta hankittu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai ulkomainen korkeakoulututkinto, on mahdollista hakea suoraan ortodoksisten teologian maisterin opintoihin. Hakukohteina ovat teologian ja kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdot. Hakukelpoisuuteen edellytetään teologin suuntautumisvaihtoehdossa aiemman alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (huom. ei ammattikorkeakoulututkinnon) lisäksi ortodoksisen teologian opintoja (esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritettuina). Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa hakukelpoisuuden muodostavat alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai musiikin alan ammattikorkeakoulututkinto, aiemmin suoritetut teologian perusopinnot sekä musiikillisen osaamisen todistavia aiempia opintoja. Tutustu valintaperusteisiin teologin ja kirkkomusiikin hakukohteissa.

Tarkemmat tiedot kaikista valintaperusteista, todistusvalinnassa painotetuista arvosanoista ja hakuprosessista löytyvät Opintopolku-palvelusta. Hae hakusanoilla “ortodoksinen teologia” (kandidaatti ja/tai maisteri) “kirkkomusiikki” (teologian kandidaatti ja/tai maisteri)!