Hakuohjeet

Slider
Yhteishaun hakuaika alkaa 14.3.2018 klo 8:00 ja päättyy 28.3.2018 klo 15:00.
Haku osoitteessa www.opintopolku.fi

Koulutusohjelmiin hakeminen

Opintopolku.fi -palvelussa on ortodoksisen teologian osalta kaksi hakukohdetta: kirkkomusiikki SEKÄ muut linjat (teologi, opettaja). Opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon hakevien tulee valita hakulomakkeesta kohta ”Osallistun soveltuvuuskokeeseen”. Jos hakija valitsee hakulomakkeesta kohdan ”Osallistun soveltuvuuskokeeseen”, opetusalan suuntautumisvaihtoehto priorisoituu suhteessa teologin suuntautumisvaihtoehtoon. Ne, jotka eivät ole ilmoittaneet halustaan päästä soveltuvuuskokeeseen tai jotka eivät ole sinne tulleet valituksi tai ovat tulleet valituksi, mutta eivät saa opetusalan opiskelupaikkaa, voivat kuitenkin tulla valituksia tämän hakukohteen muihin aloituspaikkoihin.

Valintakoekirja

Tieto valintakoemateriaalista julkaistaan teologian osaston verkkosivuilla http://www.uef.fi/teol 28.3.2018.

Valintakoe järjestetään 18.5.2018 klo 12.45–17.00 Carelia-rakennuksen auditoriossa C1 (Joensuun kampus).

Kirjallinen koe on pakollinen kaikille muille paitsi suoravalinnan kautta valittaville. Aiempien teologian yliopisto-opintojen perusteella hakevien tulee osallistua aineistokokeeseen. Kokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua.

Valintakokeeseen tulee ottaa mukaan kirjoitusvälineet ja virallinen, kuvallinen henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyys tarkistetaan jätettäessä koepaperit valvojalle.

Valintakokeen kirjalliseen kokeeseen kuuluu aineistokoe ja kirjallisuuskoe.

Aineistokokeen kysymykset liittyvät koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Suomenkielisen tekstin lisäksi aineistokokeessa on suppea englanninkielinen teksti. Aineistokokeen sekä suomenkielisestä että vieraskielisestä osiosta tulee kummastakin saavuttaa vähintään kolme (3) pistettä 14 pisteestä.

Kirjallisuuskokeen kysymyksiin vastataan valintakoemateriaalin perusteella. Kirjallisuuskokeesta tulee saavuttaa vähintään seitsemän (7) pistettä 28 pisteestä.

Mikäli hakija ei saavuta vaadittuja vähimmäispistemääriä, koe hylätään.

 

KIRKKOMUSIIKIN soveltuvuuskoe: Musiikkikoe järjetetään 11.6.2018 klo 12.00 alkaen Agora-talon salissa AT103. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan itse paikalla.

OPETUSALAN soveltuvuuskoe: Kunkin hakijan kohdalla soveltuvuuskoe on yksipäiväinen, ja se järjestetään Joensuun kampuksella 4.6.-8.6.2018 . Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi –verkkosivulla. Opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon hakevien tulee valita hakulomakkeesta kohta ”Osallistun soveltuvuuskokeeseen”.

Lisätietoa hakemisesta opintopolku.fi ja hae.uef.fi.


Koulutusohjelmat